person using laptop on white wooden table

Dlaczego warto korzystać z pomocy redaktora i korektora?

Większość osób piszących uważa, że nie potrzebuje poprawiania swoich tekstów. Jest to najczęściej spowodowane nieznajomością zadań jakie stoją przed redakcją tekstu oraz jego korektą. Wiara we własne umiejętności pisarskie doprowadza często do sytuacji, że pomimo dobrego tekstu nie spełnia on stawianego przed nim zadania. A tym zadaniem jest zainteresowanie odbiorcy do którego tekst jest kierowany. Aby uniknąć takiej sytuacji, wystarczy wprawne oko redaktora tekstu i drobne poprawki, a mogą one sprawić zadziwiająco dobry efekt.