black retractable pen on opened book beside red and white go get'em-printed coffee cup
Korekta

Dlaczego nie można wydać książki bez pracy korektora i redaktora?

W jubilerstwie diament podlega obróbce szlifierskiej i dopiero wtedy powstaje brylant. Tak samo jest w przypadku wydawania książki, aby rękopis nabrał znamion dzieła literackiego potrzebuje obróbki. Obróbka rękopisu książki wymaga pracy redaktora i korektora. Dopiero po szlifie wykonanym przez te dwie instancje wydawnicze książka trafia do druku.

person using laptop on white wooden table
Korekta

Dlaczego warto korzystać z pomocy redaktora i korektora?

Większość osób piszących uważa, że nie potrzebuje poprawiania swoich tekstów. Jest to najczęściej spowodowane nieznajomością zadań jakie stoją przed redakcją tekstu oraz jego korektą. Wiara we własne umiejętności pisarskie doprowadza często do sytuacji, że pomimo dobrego tekstu nie spełnia on stawianego przed nim zadania. A tym zadaniem jest zainteresowanie odbiorcy do którego tekst jest kierowany. Aby uniknąć takiej sytuacji, wystarczy wprawne oko redaktora tekstu i drobne poprawki, a mogą one sprawić zadziwiająco dobry efekt.