Dlaczego autor nie widzi swoich błędów?

Większość osób pisząc jakikolwiek tekst nie jest w stanie ustrzec się błędów. Błędy bywają bardzo różne od prozaicznych ortograficznych czy literówek do bardziej złożonych błędów stylistycznych. Gramatyka jest królową wszystkiego co kiedykolwiek zostało napisane. I na tym można by skończy analizę dostrzegania błędów we własnych tekstach.

Czy każdy jest w stanie dostrzec i poprawić błędy we własnym tekście?

Być może są takie osoby, które pisząc nawet najdłuższy tekst nie popełnią żadnego błędu. Patrząc na tą sprawę z pozycji autorów, większość z nich twierdzi, że pisze bezbłędnie. Zmiana zdania najczęściej przychodzi wraz z chwalą przeczytania tego co się przed momentem stworzyło.
Pisanie tekstów typu reportaże, felietony, sprawozdania czy książki lub każdego innego tekstu w początkach XXI wieku, odbywa się najczęściej za pomocą klawiatury laptopa czy komputera. I sam ten fakt sprawia, że często naciśnięcie nie tego klawisza lub naciśnięcie zbyt słabe, sprawia że pojawia się błąd nie tej litery w wyrazie lub w ogóle jej braku. Dlatego stawianie tezy, że są osoby piszące bezbłędnie łatwo obalić. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze błędy ortograficzne, interpunkcyjne o stylistycznych nie wspominając. Tym sposobem udowodnić można, że nie ma ludzi „bezbłędnych”. Błąd błędowi wszak nie jest równy, nie zmienia to postaci rzeczy, że one występują.

Czy autor jest w stanie wnikliwie poprawić swoje błędy w tekście?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Bardzo często autor czytając swój świeżo napisany tekst popełnia nieświadome błędy polegające na pomijaniu podczas czytania niektórych zdań czy ich części. Jest to często spotykany efekt wynikający zazwyczaj z tak zwanego skrótowego czytania. Występuje on zwłaszcza wtedy, kiedy teksty tworzone są pod presja czasu. I właśnie w takich sytuacjach okazuje się jak bardzo przydatny jest korektor tekstu o redaktorze tekstu nie wspominając. Te dwie osoby są naprawdę niezbędne w pracy twórczej każdego piszącego.
Zlecenie redakcji tekstu i jego korekty, osobie zewnętrznej jest dobrodziejstwem, z którego każda pisząca osoba powinna korzystać