Osoby potrzebne do wydania książki (od autora do księgarni)

Aby powstała książka, potrzebny jest autor, który ją napisze. Sam autor i jego rękopis to dopiero początek książki. Kolejnym elementem jest wydawca, a następnym dystrybutor i dopiero na końcu tego łańcuszka jest odbiorca czyli czytelnik.

Rola wydawcy w procesie powstawania książki.

Wydawca jest ważnym ogniwem w całym procesie wydawania książki. To on zazwyczaj dysponuje niezbędnym kapitałem, który jest gotów wydać na powstanie książki. Autor podpisuje umowę z wydawcą, który zobowiązuje się się do pokrycia kosztów związanych z wydrukowaniem książki. Często bywa tak, że książka powstaje na zlecenie wydawcy. Wówczas wybrany autor pisze książkę zgodnie ze zleceniem otrzymanym od wydawcy. Wydawca może zająć się również wszystkimi aspektami związanymi z obróbką napisanej przez autora książki. W ramach swojej działalności wydawniczej może zatrudniać osoby zajmujące się redagowanie i korektą zamawianych czy wydawanych książek. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie dla autora. W ten sposób autor może skupiać się jedynie na pisaniu książki i wnoszeniu poprawek zasygnalizowanych przez redaktora.

Autor książki może też wybrać inną drogę. Polega ona na tym, że dostarcza on wydawcy już gotowy do druku tekst, wymagający jedynie akceptacji ze strony wydawcy z niewielkimi lub żadnymi uwagami z jego strony. Ta droga zmusza autora do samodzielnego zatrudnienia redaktora i korektora tekstu.
Dla wydawcy jest to rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów związanych z całą obróbką tekstu. Dzięki temu wydawca ma możliwość osiągnięcia lepszych wyników finansowych i podzielenia się nimi z autorem książki na dogodniejszych warunkach.

Grafik w procesie powstawania książki

Każda książka potrzebuje okładki. Jest to ważny element wymagający dobrego zaprojektowania. Należy pamiętać o starej zasadzie mówiącej, że oczy kupują. Trzymając się tej zasady grafik powinien dobrze wykonać swoją pracę i zapewnić książce oprawę graficzną przyciągającą potencjalnych nabywców.

Drukarnia w łańcuszku powstawania książki.

Wydawca książki może dysponować własną drukarnią, której zleca druk zamówionej lub przyjętej do wydania książki. Jeśli nie dysponuje własną drukarnią, zleca druk na zewnątrz wydawnictwa. Każde z rozwiązań związane jest z różnym poziomem ponoszonych kosztów wydawniczych.

Dystrybucja książki.

Ten element na drodze książki od jej autora do czytelnika jest ostatnim ogniwem w całym łańcuszku. Dystrybucją zajmuję się najczęściej hurtownia książek dostarczająca każdy wydrukowany egzemplarz na pułki księgarni. Od sprawności dystrybucji oraz podejmowanych przez nią akcjach promocyjno-reklamowych zależy powodzenie sprzedaży. W ostatnich latach ważnym ogniwem dystrybucji jest sprzedaż internetowa. W związku z tym należy pamiętać o tym kanale sprzedaży i uwzględnić go w planach wydawniczych.

Od autora do czytelnika.

Chcąc prześledzić jak wygląda droga książki od autora do czytelnika można przyjąć, że na całokształt składa się praca wielu osób, a są nimi: autor książki, redaktor tekstu, korektor tekstu, grafik, wydawca, dystrybutor, sprzedawca.
Mając na uwadze fakt jak wiele osób zaangażowanych jest w proces powstawania gotowej książki, należy traktować ją z należnym jej szacunkiem.