Dlaczego warto korzystać z pomocy redaktora i korektora?

Większość osób piszących uważa, że nie potrzebuje poprawiania swoich tekstów. Jest to najczęściej spowodowane nieznajomością zadań jakie stoją przed redakcją tekstu oraz jego korektą. Wiara we własne umiejętności pisarskie doprowadza często do sytuacji, że pomimo dobrego tekstu nie spełnia on stawianego przed nim zadania. A tym zadaniem jest zainteresowanie odbiorcy do którego tekst jest kierowany. Aby uniknąć takiej sytuacji, wystarczy wprawne oko redaktora tekstu i drobne poprawki, a mogą one sprawić zadziwiająco dobry efekt.

Redakcja tekstu – co to jest i kto to robi?

Większość materiałów przeznaczonych do szerokiej publikacji powinna być odpowiednio przygotowana. Redakcja tekstu jest właśnie takim opracowaniem tekstu pd względem merytorycznym i stylistycznym. Redakcją tekstu zajmuje się osoba potocznie określana jako redaktor tekstu. On odpowiada za poprawność pod względem stylistycznym, merytorycznym, logicznym, składniowym, ortograficznym itp. Jednym słowem redaktor tekstu odpowiada za to jak ostatecznie będzie wyglądał tekst zanim trafi do publikacji. Rola redaktora jest bardzo ważna i najlepiej, aby nie był on autorem tekstu. Autor często nie jest w stanie w obiektywny sposób spojrzeć na napisany przez siebie tekst, zwłaszcza kiedy działa pod presją czasu.

Dla większości osób piszących, współpraca z redaktorem tekstu, powinna być rutynowym zajęciem. Zapoznanie się z tekstem przez drugą osobę, zwłaszcza kiedy posiada ona odpowiednią wiedzę, pozwala jej na wprowadzenie istotnych zmian dopieszczających cały tekst i zasugerowanie ich autorowi. Współpraca na linii autor i redaktor tekstu powinna być harmonijna i nie powodująca zbyt dużych zmian w stosunku do tego co przekazuje autor..

Solidny redaktor tekstu powinien zasugerować i wskazać autorowi, gdzie powinny być wprowadzone poprawki. Ważne jest to, aby redaktor tekstu, wprowadzając swoje poprawki nie zmienił zbyt mocno istoty przekazu stworzonego przez autora.

Korekta tekstu – co to i kto ją robi?

Korekta tekstu w przeciwieństwie do redakcji, zajmuje się poprawianiem wszelkich występujących w tekście błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, literówek, niedokończonych końcówek wyrazów itp. Jest to nieco inne, ale nie mniej ważne zadanie związane z publikacją tekstu. Korektor tekstu musi wykazywać się doskonałą znajomością gramatyki.

Czy warto korzystać z usług redaktora tekstu i korektora?

Zdecydowanie warto korzystać z usług wprawnych redaktorów tekstów i korektorów. Osobie „postronnej” znającej się na obróbce tekstów dużo łatwiej jest wychwycić występujące w tekście błędy i niuanse językowe. Ważne jest to, aby pomiędzy autorem tekstu i osobą go poprawiającą panowały dobre relacje.