person using laptop

Jak dobrze wyceniać swoją pracę?

Praca jako copywriter to dla osób kreatywnych bardzo dobry sposób na zarobek. Większość początkujących copywriterów ma jednak problem z wycenianiem swojej pracy. Jak zrobić to w taki sposób, aby nie psuć rynku, a jednocześnie nie narzekać na brak zainteresowania ze strony zleceniodawców?
two men typewriting

Dlaczego autor nie widzi swoich błędów?

Większość osób pisząc jakikolwiek tekst nie jest w stanie ustrzec się błędów. Błędy bywają bardzo różne od prozaicznych ortograficznych czy literówek do bardziej złożonych błędów stylistycznych. Gramatyka jest królową wszystkiego co kiedykolwiek zostało napisane. I na tym można by skończy analizę dostrzegania błędów we własnych tekstach.
person using laptop on white wooden table

Dlaczego warto korzystać z pomocy redaktora i korektora?

Większość osób piszących uważa, że nie potrzebuje poprawiania swoich tekstów. Jest to najczęściej spowodowane nieznajomością zadań jakie stoją przed redakcją tekstu oraz jego korektą. Wiara we własne umiejętności pisarskie doprowadza często do sytuacji, że pomimo dobrego tekstu nie spełnia on stawianego przed nim zadania. A tym zadaniem jest zainteresowanie odbiorcy do którego tekst jest kierowany. Aby uniknąć takiej sytuacji, wystarczy wprawne oko redaktora tekstu i drobne poprawki, a mogą one sprawić zadziwiająco dobry efekt.
book page beside eyeglasses and coffee

Skąd biorą się błędy językowe?

Z błędami językowymi spotykamy się praktycznie we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Niepoprawny język stosuje coraz większa liczba osób, co staje się zjawiskiem niepokojącym. Błędy nie tylko rażą, ale sprawiają także, iż komunikacja staje się niezrozumiała i wypowiedź czy tekst pisany mogą być niewłaściwie odebrane. Błędy językowe to zjawisko dosyć różnorodne, choć wszystkie z nich stanowią nieświadome odstępstwa od powszechnie obowiązującej normy językowej. Są to innowacje, które nie posiadają funkcjonalnego uzasadnienia, utrudniają porozumiewanie się i nie wzbogacają języka o nowe treści.