Czym różni się copywriter od dziennikarza?

Dziennikarz dla większości osób utożsamiany jest z gazetą, radiem, telewizją. Copywriter brzmi bardziej tajemniczo i dla osób korzystających z komputera i sieci komputerowej jest mniej tajemniczy i właśnie z tą branżą jest kojarzony. A jakie są wspólne cechy obu profesji? Co je odróżnia?

Dziennikarz – kto się za tym kryje?

Według jednej z wielu definicji dziennikarz zajmuje się przygotowaniem i prezentowaniem wcześniej zgromadzonych materiałów poprzez zamieszczanie ich w środkach masowego przekazu. W swoich materiałach dziennikarz przekazuje informacje dotyczące bieżących wydarzeń. Niejednokrotnie nawiązuje też do historii. Reportaż to najczęstsza forma dziennikarskiego przekazu. Reportaż tworzony przez dziennikarza przyjmuje formę osobistego opowiadania na określony temat.
Wśród dziennikarzy wyróżnia się wielu specjalistów w konkretnych dziedzinach życia np.: dziennikarzy sportowych, politycznych, motoryzacyjnych, newsowych itp.
Dziennikarz swoją pracę wykonuje w ramach powiązania z redakcjami gazet, radiowymi czy telewizyjnymi.

Copywriter – któż to taki?

Nieco inny rodzaj pisania uprawia copywriter. Ogólnie przyjmuje się, że jest to osoba pisząca teksty reklamowe, tworząca hasła reklamowe. Sposób przekazywania treści przez copywritera ma za zadanie zainteresować odbiorcę, zachęcając go jednocześnie do dokonania zakupu, złożenia zamówienia czy przystąpienia do określonej akcji. Forma informacyjna treści tworzonej przez copywritera ma jeden cel: wywołać pożądaną reakcję.
Copywriter najczęściej tworzy swoje teksty na zlecenie agencji reklamowych czy indywidualnych zamówień.

Co łączy dziennikarza i copywritera?

Jedną z najważniejszych cech łączących zarówno jednego jak i drugiego twórcę jest wymóg poprawności stworzonego tekstu. W tym celu zarówno dziennikarz jak i copywriter powinien każdy tekst odpowiednio zredagować i poddać korekcie. Redakcję tekstu oraz jego korektę najczęściej wykonuje jego twórca. W wielu redakcjach prasowych jak i agencjach reklamowych, redakcją tekstów oraz ich korektą zajmują się specjalnie do tego celu oddelegowane osoby. Taka podwójna kontrola jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na zachowanie poprawności stylistycznej i ortograficznej stworzonego materiału.

Czy praca dziennikarza i copywritera wymaga redakcji i korekty tekstu?

Na tak postawione pytanie może być tylko jedna odpowiedź: tak. Wielu autorów tekstów wychodzi z założenia, że oni sami najlepiej redagują tekst i najlepiej wykonują korektę. Nie jest to rozsądne podejście. Zewnętrza redakcja tekstu daje możliwość bardziej obiektywnej oceny i weryfikacji tego co zostało napisane. Oczywiście powinna ona być zgodna z intencjami autora oraz z wytycznymi jakim podlegał tworzony tekst. Redaktor tekstu jak również korektor są najczęściej wysokiej klasy specjalistami od słowa pisanego i ortografii, a ich praca przekłada się w dużym stopniu na jakość i poprawność tekstu trafiającego do finalnego odbiorcy.