Skąd biorą się błędy językowe?

Z błędami językowymi spotykamy się praktycznie we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Niepoprawny język stosuje coraz większa liczba osób, co staje się zjawiskiem niepokojącym. Błędy nie tylko rażą, ale sprawiają także, iż komunikacja staje się niezrozumiała i wypowiedź czy tekst pisany mogą być niewłaściwie odebrane. Błędy językowe to zjawisko dosyć różnorodne, choć wszystkie z nich stanowią nieświadome odstępstwa od powszechnie obowiązującej normy językowej. Są to innowacje, które nie posiadają funkcjonalnego uzasadnienia, utrudniają porozumiewanie się i nie wzbogacają języka o nowe treści.

Według wielu językoznawców, źródłem błędów językowych jest głównie słaba znajomość zasad i reguł tejże właśnie obowiązującej powszechnie normy językowej. Jeśli ktoś słabo zna dany język, będzie narażony na częstsze popełnianie błędów zarówno w jego pisowni, jak i wymowie. Każda epoka charakteryzuje się odmiennym i odpowiednim dla niej językiem, który podlega ciągłym zmianom i rozwojowi. Dlatego też każdy użytkownik języka powinien być przygotowany na różnego rodzaju innowacje do niego wprowadzane.

Uchybienia w języku mogą być również skutkiem niestaranności i niechlujstwa, które mogą być spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy na temat kultury języka lub też brakiem zainteresowania poprawnym wypowiadaniem się. Do przyczyn tych błędów można zaliczyć także pośpiech, przez który często nie możemy poprawnie skonstruować zdania.
Popełnienie błędów językowych jest zjawiskiem dosyć powszechnym i częstym, czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo. Popełniamy błędy na co dzień i często ich nawet nie zauważamy lub zwyczajnie uchybienia te lekceważymy. Są to niezbyt dobre praktyki, które kaleczą język i mają na niego zazwyczaj negatywny wpływ. Nie tylko zwykły użytkownik spotyka się z problemami przy odpowiedniej odmianie słów czy stosowaniu właściwych zasad obowiązujących w normie językowej. Dylematy te często pojawiają się także przed osobami wykształconymi.

Powinniśmy jednak pamiętać, aby zawsze dbać o czystość i kulturę języka którym się posługujemy. Umożliwi to nie tylko poprowadzenie go we właściwym kierunku rozwoju, ale także wpojenie poprawności językowej kolejnym pokoleniom. Musimy zatem poszerzać świadomość językową swoją i innych oraz zdobywać wiedzę na temat języka.